Monthly Archives: October 2016

เบอร์สวย

เบอร์สวย มีวิธีเลือกอย่างไรให้เหมาะกับตัวเรา

ถ้าจะพูดกันถึงวิธีการเลือกซื้อเบอร์สวยนั้น ต้องบอกว่าแต่ละคนมีเทคนิคการเลือกซื้อเบอร์สวยที่แตกต่างกัน บางคนอาจจะเลือกซื้อเบอร์สวยโดยอิงจากวันเกิดหรือวันครบรอบ บางคนอาจจะเอาแค่ตัวเลขเรียงกันซ้ำ ๆ สวย ๆ เพื่อที่จะให้ได้จำง่าย ๆ แต่หลักการเลือกเบอร์สวยที่ถูกต้องและดีที่สุดก็คือ ต้องเลือกเบอร์สวยให้เหมาะกับชีวิตหรือการงานของเรา ซึ่งมันจะส่งผลให้ชีวิตและหน้าที่การงานของเราดีขึ้นนั่นเอง… Read More